Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Prawie 6 mln zł na inwestycje drogowe Powiatu Suwalskiego.

Powiat Suwalski niebawem przystąpi do realizacji kolejnych inwestycji drogowych, których łączna wartość to prawie 6 mln zł. Tak duży zakres możliwy jest do zrealizowania dzięki dotacjom z Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście rankingowej projektów podpisanej przez Wojewodę Podlaskiego - Bohdana Paszkowskiego, znalazły się wszystkie inwestycje drogowe, o których wsparcie wnioskował Powiat Suwalski. Lista dróg objętych dofinansowaniem i kierowana do realizacji:

1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark
w km 3+030 – 4+020
2.    Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 0+075-2+275 oraz 2+300 - 2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki - Sobolewo w km 2+090-3+290
3.    Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo – Poddubówek w km 0+990 - 2+210
4.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6+481 – 7+450
5.    Remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka - Filipów
w km 6+005 - 8+705

Wcześniej Powiat Suwalski otrzymał dotację na modernizację 2 odcinków dróg:
•    Wiżajny – Smolniki
•    Przerośl – Zusenko – Jemieliste
W sumie już 7 odcinków dróg powiatowych otrzymało lub właśnie otrzymuje wsparcie na modernizację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Suwalski otrzymał również środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu w Kuriankach na rzece Szczeberce.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >