""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
11 lutego br. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył budżet konkursu na ochronę zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Zwiększenie puli konkursowej pozwoli na dofinansowanie jeszcze dwóch projektów, które przeszły pozytywnie ocenę, a były na liście rezerwowej.

Jednym z tych projektów jest projekt Powiatu Suwalskiego pn. "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego".

Głównym celem projektu jest promocja bioróżnorodności i odpowiedzialne udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego.

Projekt przewiduje utworzenie na terenie powiatu suwalskiego zintegrowanego szlaku rowerowego pn. „Doliną Czarnej Hańczy”, w tym nowego odcinka szlaku z nowym ciągiem pieszo-rowerowym oraz doposażenie pozostałego odcinka szlaku w tablice informacyjno-edukacyjne, ukazujące różnorodność biologiczną obszaru oraz zawierające informacje na temat możliwości zmniejszenia oddziaływania człowieka na cenne gatunki roślin i zwierząt.

Inwestycja obejmuje:
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 3,1 km w drodze powiatowej nr 1134B, na odcinku: Suwałki (granica miasta) – Bród Stary – Potasznia, tj. na nowym odcinku szlaku rowerowego;
  • wykonanie oznakowania szlaku rowerowego (kolorem zielonym);
  • ustawienie 7 tablic informacyjno-edukacyjnych na całym szlaku rowerowym „Doliną Czarnej Hańczy” (o długości 12,9 km).
Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach chronionych - przede wszystkim w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” i obszaru Natura 2000 „Jeleniewo” oraz w mniejszym zakresie na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Suwalska”.

Powiat Suwalski na realizację projektu otrzyma 2,5 mln zł. dofinansowania z RPOWP.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >