"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"


17 października 2019 r. Powiat Suwalski ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”. Inwestycja realizowana jest przy  wsparciu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym w budownictwo komunalne.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2020. Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi 2 156 686,38 zł, z czego 1 831 092,41 zł stanowić będzie dofinansowanie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Termomodernizacja Domu Dziecka będzie polegała na ociepleniu ścian zewnętrznych, piwnicznych i poddasza, ociepleniu stropodachu oraz wymianie okien i drzwi. W pełni przebudowany zostanie system grzewczy. Obecne ogrzewanie olejowe zostanie zastąpione pompą ciepła. Zmodernizowana będzie też instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia. Konwencjonalne źródła światła zostaną zastąpione energooszczędnymi świetlówkami LED. Efekt ekologiczny i ekonomiczny zapewni montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej, która zasilać będzie zarówno pompę ciepła jak też oświetlenie wewnętrzne.

Zapraszamy firmy wykonawcze do udziału w ogłoszonym postępowaniu. Link do ogłoszenia:
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/zamowienia/przetarg-nieograniczony---powiat-suwalski-termomodernizacja-budynku-domu-dziecka-w-nowej-pawlowce-gm-przerosl-powiat-suwalski

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >