""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Starosta Suwalski, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do 30.06.2021 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 45 631 615,49 zł na następujące formy wparcia:

 

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej:

1) liczba wypłaconych pożyczek: 4 268

2) kwota wypłaconych pożyczek: 21 295 124,02 zł.

 

2. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (pierwszy nabór):

1) liczba wypłaconych dotacji: 225

2) kwota wypłaconych dotacji: 1 125 000,00 zł.

 

3. Dotacje (tzw. branżowe) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (kolejne nabory):

1) liczba wypłaconych dotacji: 1 172

2) kwota wypłaconych dotacji: 5 375 000 zł.

 

4. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 458

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 3 649

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 12 453 365,14 zł.

 

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 7

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 24

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 71 448,16 zł.

 

6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 1 196

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 5 311 678,17 zł.

 

Od 1 lipca 2021 roku, w ramach rządowej tarczy antykryzysowej,  udzielana jest tylko dotacja branżowa mikro- i małym przedsiębiorcom. Zachęcamy pracodawców dotkniętych kryzysem wywołanym wystąpieniem COVID-19, do składnia wniosków o pomoc. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej urzędu – suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.

 

„Napływy” i „odpływy” bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku kształtowały się następująco (stan na koniec miesiąca)


- styczeń 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 505 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 294 osoby, wyłączono z ewidencji 208 osób, w tym 101 osób z tytułu podjęcia pracy;

- luty 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 555 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano  273 osoby, wyłączono z ewidencji 224 osoby, w tym 133 osoby z tytułu podjęcia pracy;

- marzec 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 571 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 422 osoby, wyłączono z ewidencji 406 osób, w tym 189 osób z tytułu podjęcia pracy;

- kwiecień 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 498 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 217 osób, wyłączono z ewidencji 290 osób, w tym 160 osób z tytułu podjęcia pracy;

- maj 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 343 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 189 osób, wyłączono z ewidencji 344 osoby, w tym 209 osób z tytułu podjęcia pracy;

- czerwiec 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 208 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 265 osób, wyłączono z ewidencji 400 osób, w tym 203 osoby z tytułu podjęcia pracy.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >