""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta suwalski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do 31.12.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 36 056 628,20 zł na następujące formy wparcia:

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej:

1) liczba wypłaconych pożyczek: 4223;
2) kwota wypłaconych pożyczek: 21 073 071,95 zł.

2. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy:
1) liczba wypłaconych dotacji: 13;
2) kwota wypłaconych dotacji: 65 000,00 zł.

3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy:
1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 405;
2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 3269;
3) kwota wypłaconych dofinansowań: 10 539 345,96 zł.

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych:
1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 6;
2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 21;
3) kwota wypłaconych dofinansowań: 62 850,70 zł.

5. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników
1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 801;
2) kwota wypłaconych dofinansowań: 4 316 359,59 zł.


Pomoc przedsiębiorcom w ramach rządowej tarczy antykryzysowej udzielana jest w sposób ciągły. Zachęcamy pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinasowań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej do składnia wniosków o pomoc. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej urzędu – suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.

Napływy i odpływy bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku kształtowały się następująco (stany na koniec miesiąca)


- styczeń 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2185, zarejestrowało się 472 osoby, wyrejestrowało się 264 osoby, z czego 119 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2209, zarejestrowało się 330 osób, wyrejestrowało się 306 osób, z czego 166 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2271, zarejestrowało się 361 osób, wyrejestrowało się 299 osób, z czego 148 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2478, zarejestrowało się 351 osób, wyrejestrowało się 144 osoby, z czego 75 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2689, zarejestrowało się 379 osób, wyrejestrowało się 168 osób, z czego 96 osób z tytułu podjęcia pracy;
- czerwiec 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2742, zarejestrowało się 331 osób, wyrejestrowało się 279 osób, z czego 181 osób z tytułu podjęcia pracy;
- lipiec 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2623, zarejestrowało się 305 osób, wyrejestrowało się 424 osoby, z czego 276 osób z tytułu podjęcia pracy;
- sierpień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2480, zarejestrowało się 297 osób, wyrejestrowało się 440 osoby, z czego 222 osób z tytułu podjęcia pracy;
- wrzesień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2387, zarejestrowało się 413 osób, wyrejestrowało się 506 osób, z czego 293 osoby z tytułu podjęcia pracy;
- październik 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2252, zarejestrowało się 324 osoby, wyrejestrowało się 459 osób, z czego 262 osoby z tytułu podjęcia pracy;
- listopad 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2338, zarejestrowało się 320 osób, wyrejestrowało się 234 osoby, z czego 146 osób z tytułu podjęcia pracy;
- grudzień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2419, zarejestrowało się 270 osób, wyrejestrowało się 189 osób, z czego 122 osób z tytułu podjęcia pracy.

Aktualna stopa bezrobocia wynosi:
Miasto Suwałki - 5,9%
Powiat suwalski - 4,2%

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >