"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
REKRUTACJA
DO I KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ W DOWSPUDZIE
Składanie dokumentów: od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.
Składanie oryginałów lub kopii świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty: od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00.

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej: do 10 lipca 2019r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 lipca 2019 r. o godz. 10.00.

Składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca): od 12 lipca do 19 lipca 2019 r. do godz. 16.00.

Absolwenci szkół podstawowych mogą podjąć kształcenie:
a) w 5-letnim Technikum w zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik rolnik,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik agrobiznesu,
- technik organizacji turystyki,
- technik ekonomista,
- technik leśnik;
b) w Branżowej Szkole I Stopnia (zawód rolnik);
c) w 4 – letnim Liceum Ogólnokształcącym.
Absolwenci szkół gimnazjalnych mogą podjąć kształcenie:
a) w 4-letnim Technikum w zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik rolnik,
- technik weterynarii,
- technik hodowca koni,
- technik agrobiznesu,
- technik organizacji turystyki,
- technik ekonomista,
- technik leśnik;
b) w Branżowej Szkole I Stopnia (zawód rolnik);
c) w 3 – letnim Liceum Ogólnokształcącym.
REKRUTACJA
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ W DOWSPUDZIE
semestr jesienny:
składanie dokumentów: od 13 maja 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00  
ogłoszenie listy przyjętych:  27 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00
ogłoszenie wolnych miejsc: 27 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00
składanie dokumentów:  do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00
ogłoszenie listy przyjętych: 30 sierpnia 2019 r. o godz.15.00
semestr wiosenny:
składanie dokumentów: od 4 listopada 2019 r. do 13 stycznia 2020 r. do godz. 1500  
ogłoszenie listy przyjętych: 15 stycznia 2020 r. o godz. 1500
ogłoszenie wolnych miejsc: 15 stycznia 2020 r. o godz. 1500
składanie dokumentów: do 24 stycznia 2020 r. do godz.1400
ogłoszenie listy przyjętych:24 stycznia 2020 r. o godz. 1500
propozycja kształcenia dla dorosłych:
w zawodzie technik hodowca koni
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.01. Jeździectwo i trening koni albo
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni
w zawodzie technik rolnik  
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
w zawodzie technik hotelarstwa
TGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi  hotelarskie
TGT.06. Realizacja usług w recepcji
w zawodzie technik ekonomista
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
w zawodzie rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
w zawodzie technik weterynarii
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dowspudzie: www.zsdowspuda.pl 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >