""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach informuje, iż dnia 13 września 2022 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona rekrutacja do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” skierowana do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego) poniżej 50 r.ż posiadających wyższe kwalifikacje tj. wykształcenie policealne, studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe.

Jednocześnie ARR "ARES" S.A. w Suwałkach informuje, iż osobom z ww. grupy docelowej, zrekrutowanym w IV naborze (17.12.2021 r.), które trafiły na listę rezerwową, z dniem 13 września 2022 r. zmienia się status „zawieszony” na „aktywny”. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.  
Limit wniosków – 500.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

Więcej informacji na stronie internetowej bon-szkolenie.pl.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 52 >