"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"

Obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 228 lat temu przez Sejm Wielki Ustawa Zasadnicza nie miała wówczas swego odpowiednika w Europie i była drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Powstała w czasie realnego zagrożenia niepodległości przez sąsiadów, budząc nadzieję większości Polaków na zachowanie bytu państwowego i ocalenie Ojczyzny.

Od chwili ogłoszenia Konstytucja 3 Maja pozostaje swego rodzaju testamentem dla kolejnych pokoleń narodu polskiego. Dzieje jej powstania, wprowadzania w życie, obrony przed zdrajcami, wreszcie upadku od ponad dwustu lat tworzą żywą tradycję niepodległościową i ideową.

Pozostają także bogatą skarbnicą myśli państwowej i politycznej. Do tego dziedzictwa nawiązywały kolejne pokolenia Polaków w kraju i na emigracji – zarówno tych, którzy próbowali odzyskać niepodległość z bronią w ręku, jak i tych, którzy sposobów przetrwania narodu szukali w pracy organicznej.

Pamiętajmy o zatknięciu biało-czerwonych flag na budynkach państwowych i samorządowych, nad przedsiębiorstwami i instytucjami.

Niech flagi narodowe załopoczą nad każdym polskim domem. Uczcijmy jak najgodniej święto będące symbolem największych narodowych tradycji.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >