""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Wakacyjny czas dobiegł końca. Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie rozpoczęli 2 września br. nowy rok szkolny, który z pewnością dla wielu z nich a także dla kadry pedagogicznej będzie czasem nowych wyzwań oraz wytężonej pracy.

Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości uczczono minutą ciszy pamięć niedawno zmarłej nauczycielki języka polskiego Aliny Koncewicz.

W uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Dowspudzie uczestniczyli: Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski, ppłk. Jarosław Kowalewski Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach.  

Zebrani serdecznie dziękowali odchodzącemu na emeryturę Panu Marianowi Sadowskiemu za jego wieloletni trud pracy pedagogicznej w Zespole. Pan Marian otrzymał z rąk Wicestarosty Suwalskiego list ze specjalnymi podziękowaniami oraz książkę, a od Dyrektora Szkoły pamiątkowy grawerton oraz książkę.

Był to dzień szczególnie ważny dla młodzieży, która po raz pierwszy przekroczyła próg szkoły. Zaczęli od nowa proces edukacji w szkole z ogromnymi tradycjami, która przez wszystkie lata swojego istnienia kształtowała najważniejsze wartości w życiu człowieka. To tutaj uczniowie zbudują nowe relacje koleżeńskie, poznają zasady na jakich funkcjonuje szkoła.

Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniał o wsparciu dla uczniów poprzez stworzenie im jak najlepszych warunków edukacyjnych. Mówił jak ważna jest współpraca szkoły, rodziców, samorządów i innych instytucji państwowych, aby młodzi ludzie mogli rozwijać się duchowo, kształtować system wartości i postaw wobec drugiego człowieka, Ojczyzny i świata. Szkoła winna dawać im poczucie bezpieczeństwa.  

Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski przekazał wszystkim uczniom, rodzicom i społeczności szkolnej życzenia wytrwałości, zdrowia, sukcesów w pracy i nauce oraz przede wszystkim wiary we własne możliwości. Podziękował Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom szkoły za wyjątkowe zaangażowanie w czynności rekrutacyjne do klas pierwszych w roku szczególnym, kiedy do szkół ponadpodstawowych trafili uczniowie ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjalnych. Dzięki aktywności kadry szkoły możemy się pochwalić zadowalającym wskaźnikiem naboru do szkół. Pan Wicestarosta podziękował także za wszelką pracę włożoną w organizację tegorocznego Powiatowego Święta Plonów w Dowspudzie.

Dyrektor Zespołu apelował w swoim wystąpieniu do uczniów, aby podjęli ambitne postanowienia i wraz z początkiem roku szkolnego zaczęli je realizować. Zwrócił uwagę, iż mają oni ku temu doskonałe możliwości, których nie mieli ich rówieśnicy 80 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa i uniemożliwiła kształcenie. Jesteśmy zobowiązani o tym pamiętać. Wielu z nich walczyło za Ojczyznę i oddało za nią swoje życie. Niechaj to będzie przestrogą dla nas wszystkich.

Niechaj nowy rok szkolny sprzyja uczniom, rodzicom i kadrze pedagogicznej, niechaj obfituje w dobre stopnie, ciekawe i bezpieczne atrakcje a nauka i praca będzie wyłącznie źródłem przyjemności i satysfakcji.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >