""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


21 lipca 2020 Powiat Suwalski wszedł w bezpośrednią fazę realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W miejscowości Nowa Pawłówka w obecności przedstawicieli Powiatu Suwalskiego: Dyrektora Domu Dziecka oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przedstawiciela wykonawcy termomodernizacji firmy Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp.J. oraz inspektora nadzoru, przekazano wykonawcy plac budowy.

Podczas realizacji docieplone zostaną ściany zewnętrzne, piwniczne, poddasza oraz stropodach. Wymienione zostaną okna i drzwi. W pełni przebudowany zostanie system grzewczy. Obecne ogrzewanie olejowe zostanie zastąpione pompą ciepła. Zmodernizowana będzie też instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia. Konwencjonalne źródła światła zostaną zastąpione energooszczędnymi świetlówkami LED. Efekt ekologiczny i ekonomiczny zapewni montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej, która zasilać będzie zarówno pompę ciepła jak też oświetlenie wewnętrzne.

Umowna data zakończenia projektu to 07.07.2021.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 42 >