""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""W dniu dzisiejszym (25.10) premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Suwalski otrzyma kwotę dofinansowania w wysokości 17 575 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów ,Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki". Poza inwestycją Powiatu Suwalskiego, na liście dofinansowanych zadań znalazły się przedsięwzięcia wszystkich dziewięciu gmin z naszego terenu. Łączna wartość środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które trafią na teren Powiatu Suwalskiego to 68,3 mln zł.POWIAT SUWALSKI

Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów ,Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele - Jałowo - Przejma - Dębniak 8+455 - 10+305
Przebudowa drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia 1+306 - 3+579
Przebudowa drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki 6+360 - 9+760
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki 0+476 - 2+200
Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek 1+100 - 2+695
Przebudowa drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny 10+060 - 11+980
17 575 000,00 zł


GMINA BAKAŁARZEWO

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka Zdrowia w Bakałarzewie   
1 597 088,52 zł

GMINA FILIPÓW

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Czarne wraz z rozbudową sieci i urządzeń wodociągowych zapewniających stałą dostawę wody dla mieszkańców Gminy Filipów.    
3 800 000,00 zł

Przebudowa ulicy Jordyka, Bema i Olendry w miejscowości Filipów.     
3 610 000,00 zł

GMINA JELENIEWO


Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo            
912 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo  
1 811 175,00 zł

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 101778B Sidorówka-Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki
297 000,00 zł

GMINA PRZEROŚL


Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli   
2 125 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl- Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km.          
1 425 000,00 zł

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1 km)w m. Przerośl, gm. Przerośl”.           
1 472 500,00 zł

GMINA RACZKI


Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M.Górskiego nr 109761B ulicy Ks. K. Kaczorowskiego nr 10976B ulicy Ks. W. Balukiewicza     
3 662 875,22 zł

Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach          
4 060 430,80 zł

GMINA RUTKA-TARTAK


Budowa drogi gminnej - ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak
1 317 000,00 zł

Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak   
992 557,00 zł

GMINA SUWAŁKI


Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle         
 8 100 000,00 zł

GMINA SZYPLISZKI


Przebudowa drogi gminnej Słobódka-Żyrwiny- Olszanka - Grauże Stare - Zaboryszki     
2 458 266,74 zł

Przebudowa przyszkolnych oczyszczalni ścieków           
402 928,33 zł

GMINA WIŻAJNY


Budowa budynku szkoły podstawowej w Wiżajnach.   
12 750 000,00 zł

Łącznie 68 368 821,61 zł

Pozostałe Aktualności

< Strona z 47 >