""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


15.12.2022 na rachunek bankowy Powiatu Suwalskiego wpłynęły środki w wysokości 17 575 000 zł, przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, obsługujący płatności Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Końcowa płatność dla wykonawców wszystkich 7 części zadania pn. “Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki” została zrealizowana 16.12.2022 r. Uregulowanie tego zobowiązania kończy pomyślnie kilkumiesięczny skomplikowany proces inwestycyjny.

Cieszymy się, że wszystkie części tego dużego zadania inwestycyjnego zostały zrealizowane terminowo i bez przeszkód. Zarówno kwestie techniczne jak też formalne udało się przeprowadzić zgodnie z pierwotnymi założeniami. Mimo, że przedsięwzięcie było obarczone wieloma ryzykami – pogodowymi, formalnymi jak też geopolitycznymi, dotarliśmy wspólnie do zakończenia całego procesu inwestycyjnego.

Ze szczególnym zadowoleniem Zarząd Powiatu przyjmuje fakt, że teren północno-wschodniej polski został w ostatnich latach wsparty istotnymi rządowymi mechanizmami finansowymi, dzięki którym możemy realizować niezbędne dla mieszkańców inwestycje.

Niebawem przystąpimy do realizacji kolejnego dużego pakietu inwestycyjnego, który uzyskał dofinansowanie z II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Będą to ponownie inwestycje drogowe, które tym razem uzyskały wsparcie w kwocie 14,25 mln zł. Będziemy Państwa informowali o postępach.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 55 >