""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
26 marca 2021 roku Rada Powiatu w Suwałkach podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8.

Rada Powiatu w Suwałkach działając w interesie mieszkańców Powiatu Suwalskiego zdecydowanie opowiedziała się za budową drogi krajowej Nr 8 (Białystok – Augustów – Suwałki) jako drogi ekspresowej dwujezdniowej.

Rada Powiatu w Suwałkach wskazuje na ważność drogi krajowej Nr 8 w województwie podlaskim, jako bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego, łączącego północną część województwa z jego stolicą oraz konieczność jej wykonania w parametrach drogi ekspresowej. Zdecydowanie opowiada się za tym, aby międzynarodowe trasy Via Carpatia i, we wspólnym przebiegu, Via Baltica przebiegały drogą krajową Nr 8, stwarzając oś komunikacyjną północ – południe województwa podlaskiego. Wskazywane przez Radę Powiatu w Suwałkach rozwiązanie jest najkrótszym w swoim przebiegu, a co za tym idzie najmniej uciążliwym dla środowiska a jednocześnie mającym największy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Suwalskiego. Proponowany wariant jednoznacznie wpłynie na poprawę komunikacyjnego połączenia Suwalszczyzny, zapewniając spójny komunikacyjnie, sprawny i bezpieczny dojazd do stolicy województwa, zaś mieszkańcom Białegostoku umożliwi dotarcie do miejsc atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji. Rada Powiatu w Suwałkach jest zdania, iż proponowane w niniejszym stanowisku rozwiązanie stanowi komunikacyjną spójność, przekładającą się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Niniejsze stanowisko zostało przekazane Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów, Panu Jarosławowi Zielińskiemu – Przewodniczącemu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Panu Andrzejowi Adamczykowi – Ministrowi Infrastruktury.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >