""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
STANOWISKO
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
ORAZ WÓJTÓW GMIN POWIATU SUWALSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok - Augustów
skierowane do PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO
oraz
MINISTRA INFRASTRUKTURY PANA ANDRZEJA ADAMCZYKA


Zarząd Powiatu w Suwałkach oraz Wójtowie Gmin Powiatu Suwalskiego po raz kolejny zwracają się z wnioskiem do Pana Premiera  oraz do Pana Ministra Infrastruktury o uzupełnienie sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok - Augustów  i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki.
Za budową drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Raczki po trasie przebiegu DK Nr 8 przemawia wiele niepodważalnych argumentów przedstawionych w naszym stanowisku z dnia 9 lutego 2021 r. Zdaniem przedstawicieli władz samorządowych powiatu suwalskiego droga ta jest istotnym czynnikiem społeczno-gospodarczym mającym istotny wpływ na rozwój północnej części województwa podlaskiego. Odcinek drogi Augustów – Białystok stanowi najkrótsze połączenie tej części regionu z miastem Białystok, będącym siedzibą administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i nie może być traktowana jedynie jako jeden z wariantów łącznika pomiędzy drogą ekspresową S61 Via Baltica i drogą ekspresową S19 Via Carpatia.
Droga Suwałki-Augustów-Białystok stanowi ważny odrębny ciąg komunikacyjny o największym natężeniu ruchu w północno-wschodniej części Polski oraz jednym z największych w kraju. Przemieszczanie się ponad 14 tyś. pojazdów na dobę (w znacznej części transportu ciężarowego) stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy powiatu suwalskiego winni mieć możliwość sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego połączenia komunikacyjnego ze stolicą województwa. Pominięcie tego odcinka w sieci dróg ekspresowych prowadziłoby w przyszłości do wykluczenia komunikacyjnego oraz społeczno-gospodarczego tej części województwa podlaskiego.
Przedstawiona koncepcja budowy drogi ekspresowej Białystok – Augustów - Raczki po trasie przebiegu DK Nr 8 stanowić będzie spójność infrastruktury drogowej województwa podlaskiego zapewniającą rozwój jego północnej części, dając jednocześnie możliwość pozostałym mieszkańcom Polski do korzystania z jej walorów turystycznych i krajobrazowych.
Władze samorządowe aktywnie uczestniczyły w posiedzeniu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego i w pełni popierają przyjęte w dniu 21 lipca 2021 r. stanowisko w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu w Suwałkach wraz z Wójtami Gmin Powiatu Suwalskiego liczy, iż przedstawione w wielu dokumentach i wystąpieniach argumenty uzyskają pełną akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i doprowadzą do zgodnego z powyższym stanowiskiem poprowadzenia drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów - Raczki po trasie przebiegu DK Nr 8. Władze samorządu powiatowego i gminnego oczekują, iż dotychczasowe liczne wystąpienia samorządowców, parlamentarzystów, organizacji gospodarczych i mieszkańców spowodują zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci dróg ekspresowych i uzupełnienie jej o odcinek Białystok-Augustów z połączeniem
z drogą S61 w miejscowości Raczki.
Zakres realizowanych obecnie inwestycji drogowych w ramach programu budowy dróg oraz plany na przyszłe lata związane m.in. ze środkami z budżetu państwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy i programu Polski Ład winny również uwzględnić tak niezwykle ważną i potrzebną inwestycję.

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH:
Witold Kowalewski - Starosta Suwalski
Artur Łuniewski – Wicestarosta
Andrzej Chlebus – Członek Zarządu

WÓJTOWIE GMIN POWIATU SUWALSKIEGO:

Stanisław Jacek Pietrukiewicz – Wójt Gminy Wiżajny
Tomasz Naruszewicz – Wójt Gminy Bakałarzewo
Andrzej Szymulewski – Wójt Gminy Raczki
Kazimierz Urynowicz – Wójt Gminy Jeleniewo
Piotr Sinkiewicz – Wójt Gminy Rutka-Tartak
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki
Marcin Brzozowski – Wójt Gminy Przerośl
Mariusz Grygieńć – Wójt Gminy Szypliszki
Tomasz Rogowski – Wójt Gminy Filipów


Stanowisko do wiadomości otrzymuje:
1) Pan Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >