""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
16 października br. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach Marek Dziatkowski Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski oraz Andrzej Chlebus Członek Zarządu Powiatu w Suwałkach, przy współudziale pozostałych Radnych Rady Powiatu w Suwałkach wręczyli 14 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły w II semestrze roku szkolnego 2018/2019, tj.: Gabrieli Dubickiej, Patrycji Nalewajko, Magdzie Ostrowskiej, Natalii Kulbackiej, Urszuli Barszczewskiej, Aleksandrze Kotowskiej, Katarzynie Dubie, Monice Bagińskiej, Agacie Pretko, Wioletcie Miłowickiej, Dominice Sidorowicz, Sebastianowi Gładyszewskiemu, Pawłowi Jasińskiemu oraz Adrianowi Denert.

Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach ww. uczniom w jednorazowej kwocie po 1.000 zł na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 58 >