""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
15 marca br. w Zespole Szkół w Dowspudzie Pan Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wraz z Panią Ireną Gryszkiewicz radną Rady Powiatu wręczyli 21 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Emilia Żarska, Oliwia Bandysz, Karolina Kubrak, Amelia Zielińska, Cezary Bartosz Grygo, Rafał Bokuniewicz, Alan Masiewicz, Oliwia Śmiarowska, Luiza Przekop, Amelia Anna Zagórska, Jakub Kimera, Patryk Żyżyk, Dariusz Kulbacki, Urszula Szulc, Fabian Masiewicz, Maciej Denert, Bartosz Murzyn, Natalia Stankiewicz, Ewa Żuryńska, Monika Konopko oraz Natalia Późniak.

Stypendia zostały przyznane ww. uczniom w jednorazowej kwocie po 1.300 zł na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

Serdecznie gratulujemy stypendystom znaczących osiągnięć w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >