""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej, Starosta Suwalski Witold Kowalewski zdecydował o odstąpieniu od uroczystego wręczenia stypendystom Stypendiów Starosty Suwalskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, jak to miało miejsce dotychczas i przesłaniu listownie dyplomów uczniom Technikum Zespołu Szkół w Dowspudzie, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazali się zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

19 wniosków złożonych przez dyrektora Zespołu Szkół w Dowspudzie o przyznanie stypendium zostało pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w dniu 12 marca br., przyznając każdemu uczniowi stypendium w jednorazowej kwocie po 1.000 zł.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Karolina Karolak, Patryk Szumski, Patrycja Hećman, Magdalena Szymczyk, Kacper Cudnowski, Natalia Późniak, Natalia Stankiewicz, Monika Bagińska, Katarzyna Duba, Gabriela Dubicka, Patrycja Nalewajko, Aleksandra Kotowska, Agata Pretko, Sebastian Gładyszewski, Paweł Jasiński, Natalia Kulbacka, Wioletta Miłowicka, Dominika Sidorowicz oraz Rafał Jakubowski.

Stypendia zostały przyznane na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

Serdecznie gratulujemy stypendystom znaczących osiągnięć w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów. W tym wyjątkowo trudnym czasie apelujemy o szczególną troskę o swoje zdrowie.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >