""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
28 marca br. w Zespole Szkół w Dowspudzie Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wręczył 10 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Katarzyna Duba, Monika Bagińska, Oliwia Śmiarowska, Natalia Stankiewicz, Ewa Żuryńska, Natalia Późniak, Magdalena Szymczyk, Patrycja Hećman, Patryk Szumski oraz Patryk Żyżyk.

Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach ww. uczniom w jednorazowej kwocie po 1.000 zł na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

Serdecznie gratulujemy stypendystom znaczących osiągnięć w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >