""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
8 września br. w Zespole Szkół w Dowspudzie Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wręczył 15 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej w II semestrze roku szkolnego 2021/2022.

W gronie wyróżnionych stypendystów znaleźli się: Monika Bagińska, Justyna Zaręba, Katarzyna Duba, Natalia Późniak, Patrycja Hećman, Magdalena Szymczyk, Karolina Luiza Karolak, Luiza Przekop, Natalia Stankiewicz, Urszula Szulc, Patryk Żyżyk, Patryk Szumski, Jakub Kimera, Kacper Cudnowski oraz Fabian Masiewicz.

Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w Suwałkach ww. uczniom w jednorazowej kwocie po 1.000 zł na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.

Serdecznie gratulujemy stypendystom znaczących osiągnięć w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stypendia Starosty Suwalskiego za osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

Pozostałe Aktualności

< Strona z 56 >