Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

2 września w Dowspudzie tradycyjnie, już po raz trzynasty, w zabytkowym kompleksie pałacowo - parkowym gen. hr. Paca w pierwszą niedzielę września, świętowaliśmy zakończenie żniw w powiecie suwalskim.

Uroczystości Powiatu Suwalskiego i Gminy Raczki "Święto Plonów 2018" rozpoczęła msza święta polowa odprawiona przez księdza kanonika Henryka Polkowskiego proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach. Następnie odbył się wpisany w tradycję polskiej wsi obrzęd dożynkowy i symboliczne dzielenie się poświęconym chlebem jako podziękowanie za zebrane plony i wdzięczność rolnikom i ich rodzinom za ciężką całoroczną pracę.

Funkcję tegorocznych starostów dożynek pełnili rolnicy z m. Korytki (gm. Raczki) Państwo Agata i Michał Czuper. Symboliczne bochenki chleba, wypieczone i podarowane prze GS Samopomoc Chłopską w Raczkach otrzymali także uczestnicy uroczystości dożynkowej.

Tradycyjnie już, co roku, rolnikom z powiatu suwalskiego, Zarząd Powiatu w Suwałkach wręcza pamiątkowy medal Powiatu Suwalskiego  im. gen. hr. Ludwika Michała Paca. Jest to wyraz uznania za osiągnięte w gospodarstwie wyniki produkcyjne oraz za wyróżniającą się w swoim środowisku postawę społeczną.
Zarząd Powiatu w Suwałkach w pełnym składzie: Starosta Suwalski – Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta - Witold Kowalewski, Członek Zarządu - Sławomir Małachowski  oraz Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Mackiewicz przyznał podczas tegorocznych dożynek wyróżnienia następującym rolnikom:
Państwu Agacie i Michałowi Czuper, Korytki, gm. Raczki  - Starostowie Dożynek -
Prowadzą gospodarstwo od 1990 roku. Gospodarują na powierzchni 70 ha. Specjalizują się w produkcji mleka. Stado bydła liczy 100 sztuk, w tym 50 krów o średniej wydajności 9 800 kg mleka. Stado jest objęte oceną użytkowości mlecznej. Mleko sprzedają do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Pan Michał Czuper ósmą kadencję pełni funkcję sołtysa.
Państwu Halinie i Marianowi Dąbrowskim, Klonowa Góra, gm. Bakałarzewo
Prowadzą gospodarstwo od 1995 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 38 ha. Specjalizują się w produkcji mleka. Stado bydła liczy 50 sztuk, w tym 30 krów o średniej wydajności 5 000 kg mleka. W 2017 roku sprzedali do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku 150 tys. kg mleka. Pan Marian Dąbrowski w latach 1995-2005 był radnym Rady Gminy Bakałarzewo.
Od 2006 roku jest członkiem Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej i czwartą kadencję pełni funkcję sołtysa.

Państwu Justynie i Danielowi Koprowskim, Jemieliste, gm. Filipów
Prowadzą gospodarstwo od 2015 roku. Gospodarują na powierzchni 40 ha. Specjalizują się w produkcji zbóż na paszę. Uprawiają pszenicę, pszenżyto i jęczmień. W 2017 roku sprzedali 200 ton zbóż.

Panu Waldemarowi Andruczykowi, Błaskowizna, gm. Jeleniewo
Pan Waldemar Andruczyk prowadzi gospodarstwo od 2016 roku. Gospodaruje na powierzchni 31 ha. Specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Obecnie stado podstawowe liczy 27 loch. Średnia liczba prosiąt odchowanych z miotu wynosi 11 sztuk. W 2017 roku sprzedał 600 tuczników.
Państwu Annie i Mariuszowi Kościuch, Kruszki gm. Przerośl
Pan Mariusz Kościuch prowadzi gospodarstwo od 2011 roku, a wspólnie z żoną od 2016 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 90 ha. Specjalizują się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Obecnie stado podstawowe liczy 80 loch. Średnia liczba prosiąt odchowanych z miotu wynosi 11 sztuk. W 2017 roku sprzedali do Animex Foods Sp. z o.o.  Oddział w Ełku 2 000 tuczników.
Pan Mariusz w 2016 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach na kierunku rolnictwo ze specjalizacją agronomia.
Państwu  Krystynie i Zbigniewowi Lutkiewicz, Olszanka, gm. Rutka -Tartak
Prowadzą gospodarstwo od 1994 roku. Gospodarują na powierzchni 30 ha. Specjalizują się w produkcji mleka. Stado bydła liczy 43 sztuki, w tym 24 krowy.  W 2017 roku sprzedali do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie 120 tys. kg mleka. Pani Krystyna Lutkiewicz od 1986 roku pracuje w Urzędzie Gminy Wiżajny. Pan  Zbigniew Lutkiewicz drugą kadencję pełni funkcję sołtysa.
Państwu Dorocie i Stanisławowi  Barszczewskim, Korobiec, gm. Suwałki
Prowadzą gospodarstwo od 1990 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 40 ha. Specjalizują się w produkcji mleka. Stado bydła liczy 57 sztuk, w tym 40 krów o średniej wydajności 6 500 kg mleka. W 2017 roku sprzedali do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie 240 tys. kg mleka. Pan Stanisław Barszczewski w latach 1996-2002 był delegatem Izby Rolniczej  (Suwalskiej, a następnie Podlaskiej), a w latach 2003-2010 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej „Sudowia” w Suwałkach.
Panu Pawłowi  Kurzynowskiemu, Adamowizna, gm. Szypliszki
Pan Paweł Kurzynowski prowadzi gospodarstwo od 2005 roku. Gospodaruje na powierzchni 57 ha. Specjalizuje się w produkcji mleka. Stado bydła liczy 125 sztuk, w tym 65 krów o średniej wydajności 8 000 kg mleka. Stado jest objęte oceną użytkowości mlecznej. W 2017 roku sprzedał do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie 370 tys. kg mleka. Pan Paweł Kurzynowski od 2014 roku jest radnym Rady Gminy Szypliszki.

Państwu Grażynie i Tomaszowi Kownackim, Soliny gm. Wiżajny
Prowadzą gospodarstwo od 2009 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 80 ha. Specjalizują się w produkcji mleka. Obecnie utrzymują 108 szt. bydła, w tym 55 krów.  W 2017 roku sprzedali do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku  250 tys. kg mleka.
Tradycyjnie w powiatowym konkursie wieńców dożynkowych, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w 3 kategoriach: równianka, wieniec dożynkowy tradycyjny, wieniec dożynkowy współczesny.

1. w kategorii wieńców dożynkowych tradycyjnych:
  • I nagrodę za wieniec wykonany przez twórców ze wsi Krzemianka z gminy Jeleniewo
  • II nagrodę za wieniec wykonany przez twórców z zespołu „Zorniczeńka” z Wysokiego gm. Raczki;
  • III nagrodę za wieniec wykonany przez twórców ze wsi Dębniak z gminy Szypliszki
Podziękowanie za udział otrzymali twórcy ze wsi Blenda gm. Przerośl
2. w kategorii równianek:
I nagrodę za równiankę wykonaną przez twórców ze wsi Białobłota z gminy Szypliszki;
II nagrodę za równiankę wykonaną przez zespół „Zajączkowiaki” z Zajączkowa z gminy Bakałarzewo;
III nagrodę za równiankę wykonaną przez Czesławę Waszkiewicz z Wołowni z gminy Jeleniewo;
Podziękowania za udział otrzymali:Barbara Orchowska z Filipowa i Teresa Jarmułowicz z Ziółkowa gm. Raczki
3. w kategorii wieńców dożynkowych dowolnych:
-    I nagrodę za wieniec wykonany przez uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Dowspudzie; gmina Raczki;
-    II nagrodę za wieniec wykonany przez twórców z Koła Gospodyń Raczkowskich z gm. Raczki;
-    III nagrodę za wieniec wykonany przez twórców ze wsi Ignatówka  z gminy Jeleniewo
-    Fundatorami nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Spółdzielnia Mleczarska „Rospuda” w Filipowie.

Ponadto wyróżnienie nagrodę Prezesa GS w Raczkach imieniem ks. Witolda Balukiewicza za najładniejszy wieniec zdobył Zespół Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie.

Nie zabrakło występów ludowych i folkowych w wykonaniu zespołów z powiatu suwalskiego. Część artystyczną uroczystości dożynkowej uświetniły  swoimi  występami: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Raczek, Zespół "Zajączkowiaki" z Zajączkowa , Zespół Pieśni Ludowej Szuwarki z Wiżajn, Zespół Znaroku z Przerośli, Zespół  śpiewaczy Gozdawa  z Dowspudy, Zespół Zorniczeńka z Wysokiego, gm. Raczki, Kapela Onegdaj z Filipowa, Zespół folklorystyczny  Pogranicze z Szypliszk,Zespół śpiewaczy Bagatela z Płociczna – Tartak, Zespół Raczkowiacy z Raczek

Uroczystości „Święta Plonów 2018” zakończyły koncerty zespołów muzyki rozrywkowej Sennsi i Focus.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Dowspudę! - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wyróżnieni rolnicy z powiatu suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zwycięzcy konkursu wieńców dożynkowych

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zwycięzcy konkursu wieńców dożynkowych

Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >