""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 27 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Kamil Czarniawski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz Pan Mariusz Łanczkowski lokalny przedsiębiorca, właściciel firmy Astoria Suwałki S.C.

W trakcie spotkania podpisane zostały umowy w sprawie udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowania części kosztów pracowników. Pan Mariusz Łanczkowski jest jednym z wielu beneficjentów pomocy oferowanej przez Urząd Pracy. Reprezentuje on branżę, która mimo kolejnych etapów znoszenia przez rząd obostrzeń, nadal nie może rozpocząć w pełni swoich zadań, tj. organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych. Jak zauważa Pan Mariusz Łanczkowski  „Najważniejsze w tych trudnych czasach są środki na przetrwanie, na bieżące opłaty i inne koszty. Dzięki pomocy, którą otrzymałem w Urzędzie Pracy będzie mi na pewno łatwiej. Oprócz wniosku o pożyczkę złożyłem też wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w mojej firmie. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez PUP obu moich wniosków dużo łatwiej jest mi patrzeć z optymizmem w przyszłość i czekać na dalsze decyzje rządu dotyczące możliwości organizacji imprez okolicznościowych”.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach od początku kwietnia 2020 r. realizuje założenia tarczy antykryzysowej przyjętej przez rząd, stanowiącej kompleksowy pakiet pomocowy dla gospodarki w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przyjmuje wnioski o:
* jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,
* dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych,
* dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych,
* dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zainteresowanie pomocą udzielaną przez Urząd Pracy jest bardzo duże.
Do dnia 26 maja 2020 r. wpłynęło do urzędu 4478 wniosków o pomoc, z czego:
- 3821 wniosków dotyczyło pożyczek,
- 426 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
- 231 wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach rozpatrzył 3287 wniosków o pożyczkę, co stanowi 86% wszystkich złożonych wniosków o pożyczki ale także dofinansował wynagrodzenie ponad 1200 pracowników lokalnych firm.

Starosta Suwalski Witold Kowalewski podkreślił, że przyjęcie tak dużej ilości wniosków, w stosunkowo krótkim czasie, stanowiło ogromne wyzwanie organizacyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy. Dzięki ciężkiej pracy pracowników PUP nawet po godzinach pracy i w soboty przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie finansowe.  Starosta podziękował  za ten trud i poświęcenie kierownictwu oraz pracownikom urzędu za zaangażowanie w sprawną realizację działań pomocowych skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, w których biznesy uderza najmocniej obecna sytuacja. Niewątpliwie pozwoli to wielu przedsiębiorcom, którzy ponieśli  straty w wyniku epidemii koronawirusa, przetrwać ten trudny czas.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapewnił, że nie zabraknie środków finansowych na realizację tarczy. Do tej pory pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  32.973.500 zł. Dodatkowo w dniu 26 maja 2020 r. Urząd Pracy wystąpił o kolejne środki
w wysokości 3.000.000 zł na realizację dofinansowań w ramach tarczy.

Starosta Suwalski informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w dalszym ciągu oczekuje na wnioski od pracodawców, którzy dotychczas nie skorzystali z pomocy oferowanej w ramach tarczy antykryzysowej. Szczegóły dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa oraz stronie internetowej Powiatu Suwalskiego.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >