""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 12 posiedzenia Komisji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Informacji Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 za I półrocze 2021 roku”.
4. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2022 rok.”
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Z up.  Przewodniczący Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >