Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej, odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych

oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dowspudzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu suwalskiego.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, odbędzie się 16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali  Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

4. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów w Powiecie Suwalskim”.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >