"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej, odbędzie się 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 1 posiedzenia Komisji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, odbędzie się 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku”.
5. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku”.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok.
8. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2019 rok.
9. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suwalskiego za lata 2016 – 2017”.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali  Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2019 rok.
6. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2019 rok.
7. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suwalskiego za lata 2016 – 2017”.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >