""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego
na lata 2021 – 2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2021 rok.
8. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2021 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie  informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu powiatu suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku  od towarów i usług związanego z zakładem  budżetowym.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa  lub większa od tego świadczenia.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego
na lata 2021 – 2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2021 rok.
11. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2021 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie  informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy  ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 9 posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Suwałkach o projekcie budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu suwalskiego  na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.


up.  Przewodniczący Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >