""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024” za okres 2018 – 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2024”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2024.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2022 rok.
11. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2022 rok.
12. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu.
13. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024” za okres 2018 – 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata  2021 – 2024”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2024.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2022 rok.
11. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2022 rok.
12. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu.
13. Zaopiniowane projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul.Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 13 posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Suwałkach o projekcie budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu suwalskiego  na 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2022 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczący Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >