""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek ) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

 Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
4.    Wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.
                                                                        Z up. Przewodniczącego  Komisji
                                                                                       Sekretarz Powiatu
                                                                          / - / Cezary Grzegorz Zwoliński
 
                                                                                
Uprzejmie  informuję, że w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.45 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Suwalski.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

                                                                          Z up. Przewodniczącego Komisji
                                                                                       Sekretarz Powiatu
                                                                            /-/ Cezary Grzegorz Zwoliński


Pozostałe Aktualności

< Strona z 52 >