Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Suwalska Policja, jak co roku, bierze aktywny udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Podczas dyżurów mundurowi udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Poinformują również osoby pokrzywdzone o ośrodkach świadczących pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W dniach 18- 24 lutego 2019 roku Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz w Posterunkach Policji w Bakałarzewie, Filipowie oraz Rutce-Tartak, można skorzystać ze wsparcia i porady specjalistów.
Szczegółowe informacje oraz wykaz osób dyżurujących znajduje się na stronie www.suwalki.policja.gov.pl.


Źródło: www.suwalki.policja.gov.pl.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 30 >