""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Informacja ogólna PUP na dzień 15.05.2020 r.

1.  Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach na dzień 15 maja 2020 r. wyniosła 2617 osób. W dniach 01-15.05.2020 r. zarejestrowano 223 os. bezrobotne.
2.  W dniu 15 maja 2020 r. liczba ofert pracy będących w dyspozycji urzędu wynosiła 28 na 139 wolne miejsca pracy.
3. Zwolnienia grupowe zapowiedziały dwie firmy. Jedna na 69 osób. Druga nie jest w stanie określić skali zwolnień.
4. Od początku roku do urzędu wpłynęły 1385 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.

Napływy i odpływy bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku kształtowały się następująco (stany na koniec miesiąca, z wyjątkiem maja):

- styczeń 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2185, zarejestrowało się 472 osoby, wyrejestrowało się 264 osoby, z czego 119 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2209, zarejestrowało się 330 osób, wyrejestrowało się 306 osób, z czego 166 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2271, zarejestrowało się 361 osób, wyrejestrowało się 299 osób, z czego 148 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2478, zarejestrowało się 351 osób, wyrejestrowało się 144 osoby, z czego 75 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2020 (od 01.05 do 15.05.2020) - ogółem zarejestrowanych osób było 2617, zarejestrowało się 223 osoby, wyrejestrowały się 84 osoby, z czego 50 osób z tytułu podjęcia pracy;

Realizacja tarczy antykryzysowej w związku z COVID 19 – stan na 15.05.2020 r.


Środki przeznaczone na realizację tarczy antykryzysowej (środki pozyskane z MRPiPS) – 32 973 500 zł, z czego:
- 22 000 000 zł na pożyczki.
- 10 973 500 zł na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – środki te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w związku z tarczą antykryzysową PUP rozpoczął 1 kwietnia 2020 r. Do dnia 15.05.2020 r. wpłynęło do urzędu 4190 wniosków o pomoc, z czego –
- 3605 wniosków dotyczyło pożyczek.
- 375 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
- 210 wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
- 1521 wniosków o pożyczki zostało rozpatrzonych pozytywnie, dla wszystkich 1521 mikroprzedsiębiorców przekazano środki.
- negatywnie rozpatrzono 21 wniosków o udzielenie pożyczki.   
- łącznie wypłacono 7 600 649 zł tytułem pożyczek.
- rozpatrzono pozytywnie 119 wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 930 pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na kwotę 3 088 465,51 zł.
- rozpatrzono pozytywnie 189 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych na kwotę 1 019 980 zł.
- środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych.  

Od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej koncentrujemy cały nasz wysiłek na rozpatrywanie wniosków i podpisywanie umów z pracodawcami. Podejmujemy starania, aby w krótkim czasie oceniać wnioski przy zachowaniu rzetelności oceny. Niestety – duża część złożonych wniosków zawiera błędy formalne uniemożliwiające szybki proces ich rozpatrywania. W celu zapewnienia ciągłości rozpatrywania wniosków pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach realizują zadania związane z obsługą wniosków po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy tj. soboty.
 

Pozostałe Aktualności

 • Komunikat dotyczący obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

  Komunikat dotyczący obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

  Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Interesantów oraz pracowników urzędu informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Suwałkach obsługiwane są wyłącznie pojedyncze osoby. W Wydziale Komunikacji jednocześnie może przebywać maksymalnie 4 interesantów (w tym pokój 8 – 2 osoby; pokój 10 – 2 osoby).
 • XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

  XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - odwołana

  Dodano dnia: 2020-05-21
  Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt, podjął decyzję o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.
 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

  Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

  Dodano dnia: 2020-05-20
  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
 • 100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II
 • 16 maja 2020 r. Straż Graniczna obchodzi swoje święto

  16 maja 2020 r. Straż Graniczna obchodzi swoje święto

  Dodano dnia: 2020-05-15
  Straż Graniczna została powołana ustawą z dnia 12 października 1990 r., natomiast rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991. To już 29 rocznica tej formacji w ochronie polskich granic. W związku z tegorocznym świętem Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach, składają podziękowania za pełnioną służbę.
 • Informacja ogólna PUP na dzień 08.05.2020 r.
 • 8 maja - 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

  8 maja - 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

  Dodano dnia: 2020-05-08
  W dniu 8 maja 2020 r. z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej, pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach, kwiaty złożyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, delegacja Powiatu Suwalskiego: Starosta Suwalski Witold Kowalewski i Wicestarosta Artur Łuniewski, delegacja samorządu Miasta Suwałki: Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, zastępca Prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna, Radni Rady Miejskiej, a także żołnierze z Garnizonu Suwałki.
 • Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

  Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

  Dodano dnia: 2020-05-08
  Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z partnerami przedsięwzięcia ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana z dniem 30.04.2020 r.
 • Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

  Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

  Dodano dnia: 2020-05-07
  Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców - bieżące informacje.
 • Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja 2020 r.

  Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja 2020 r.

  Dodano dnia: 2020-05-07
  Samorząd Powiatu Suwalskiego w związku z przypadającym w dniu 8 maja Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek składa bibliotekarskiej braci najszczersze życzenia w ten trudny czas, w ten dziwny czas.
 • 205 mln zł trafi do podlaskich gmin i powiatów

  205 mln zł trafi do podlaskich gmin i powiatów

  Dodano dnia: 2020-05-05
  205 mln zł trafi do podlaskich gmin i powiatów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dziś (5.05.2020) wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył promesy starostom. Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ponad 350 km w dróg w województwie podlaskim.
 • Umowy na remont dróg podpisane

  Umowy na remont dróg podpisane

  Dodano dnia: 2020-05-05
  4 maja 2020 Powiat Suwalski podpisał 4 umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S. A. z siedzibą w Suwałkach na remont następujących dróg...
 • Remont chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach zakończony.

  Remont chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach zakończony.

  Dodano dnia: 2020-05-04
  Rozpoczęty w marcu b.r. remont chodnika przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach został zakończony. Wstępne założenia co do zakresu remontu zostały rozszerzone w tracie realizacji prac.
 • Informacja ogólna Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

  Informacja ogólna Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

  Dodano dnia: 2020-05-04
  Informacja ogólna Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach  na dzień 30.04.2020 r.
 • Rekrutacja do służby wojskowej

  Rekrutacja do służby wojskowej

  Dodano dnia: 2020-05-04
  Informujemy, iż Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach prowadzi rekrutację do odbycia służby wojskowej w formie: służby przygotowawczej, wojsk obrony terytorialnej oraz kandydackiej (w uczelniach wojskowych).
 • Zespół Szkół w Dowspudzie otrzymał sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła

  Zespół Szkół w Dowspudzie otrzymał sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła

  Dodano dnia: 2020-04-29
  28 kwietnia br. Powiat Suwalski dokonał zakupu 13 szt. laptopów oraz 5 szt. oprogramowania do laptopów przeznaczonych dla Zespołu Szkół w Dowspudzie.
 • 4 maja - Dzień Strażaka

  4 maja - Dzień Strażaka

  Dodano dnia: 2020-04-29
  W dniu św. Floriana – Patrona Straży Pożarnej – wszystkim Strażakom – pełniącym służbę zarówno zawodowo, jak i społecznie, Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach składa podziękowania i wyrazy uznania za pracę na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska.
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja

  Rocznica Konstytucji 3 Maja

  Dodano dnia: 2020-04-29
  Obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 229 lat temu przez Sejm Wielki Ustawa Zasadnicza nie miała wówczas swego odpowiednika w Europie i była drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powstała w czasie realnego zagrożenia niepodległości przez sąsiadów, budząc nadzieję większości Polaków na zachowanie bytu państwowego i ocalenie Ojczyzny.
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski - 2 maja

  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski - 2 maja

  Dodano dnia: 2020-04-29
  Dnia 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP święto, ma popularyzować wiedzę o symbolach narodowych, polskiej historii i tożsamości.
 • Akcja #mojaflaga z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Akcja #mojaflaga z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Dodano dnia: 2020-04-28
  Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.
 • Dotacje na renowacje zabytków z terenu powiatu suwalskiego

  Dotacje na renowacje zabytków z terenu powiatu suwalskiego

  Dodano dnia: 2020-04-28
  Dwie parafie z terenu powiatu suwalskiego otrzymały dofinansowanie na renowacje i remonty obiektów kościelnych.
 • Harmonogram egzaminów - maturalnego i zawodowego

  Harmonogram egzaminów - maturalnego i zawodowego

  Dodano dnia: 2020-04-28
  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram tegorocznych egzaminów: maturalnego i zawodowego.
 • Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

  Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

  Dodano dnia: 2020-04-28
  W dniu 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedłużając do 24 maja br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w dalszym ciągu będzie odbywała się zdalnie.

 • Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

  Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

  Dodano dnia: 2020-04-27
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach informuje o podstawowych wymaganiach związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz o zaleceniach dla targowisk i bazarów, które zostały opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 • 80. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

  80. rocznica rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej

  Dodano dnia: 2020-04-24
  W dniu 24 kwietnia 2020 r. przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz Wicestarosta Artur Łuniewski, złożyli pod pomnikiem w Lesie Szwajcarskim wiązankę kwiatów w hołdzie rozstrzelanych  członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej - pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczyźnie.
 • Działania MRiRW dotyczące problemów rolników

  Działania MRiRW dotyczące problemów rolników

  Dodano dnia: 2020-04-23
  23 kwietnia 2020 r. do Starosty Suwalskiego wpłynęła wiadomość e-mail z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca podjętych działań w sprawie problemów rolników z przekraczaniem granicy polsko-litewskiej.
 • Tymczasowy Profil Zaufany

  Tymczasowy Profil Zaufany

  Dodano dnia: 2020-04-23
  W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym z myślą o osobach, które nie posiadają możliwości korzystania z podpisu zaufanego wprowadzono przepisy, które pozwalają na wydanie takim osobom tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim jest „tymczasowy profil zaufany”.
 • Aktualna sytuacja suwalskiego rynku pracy – stan na 20.04.2020 r.

  Aktualna sytuacja suwalskiego rynku pracy – stan na 20.04.2020 r.

  Dodano dnia: 2020-04-21
  Aktualna sytuacja suwalskiego rynku pracy - analiza przygotowana przez PUP w Suwałkach.
 • Informacja dotycząca budowy gazociągu Polska-Litwa

  Informacja dotycząca budowy gazociągu Polska-Litwa

  Dodano dnia: 2020-04-21
  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iż rozpoczął kolejny etap prac inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

   
< Strona z 38 >