""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Informacja ogólna PUP na dzień 15.05.2020 r.

1.  Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach na dzień 15 maja 2020 r. wyniosła 2617 osób. W dniach 01-15.05.2020 r. zarejestrowano 223 os. bezrobotne.
2.  W dniu 15 maja 2020 r. liczba ofert pracy będących w dyspozycji urzędu wynosiła 28 na 139 wolne miejsca pracy.
3. Zwolnienia grupowe zapowiedziały dwie firmy. Jedna na 69 osób. Druga nie jest w stanie określić skali zwolnień.
4. Od początku roku do urzędu wpłynęły 1385 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.

Napływy i odpływy bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku kształtowały się następująco (stany na koniec miesiąca, z wyjątkiem maja):

- styczeń 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2185, zarejestrowało się 472 osoby, wyrejestrowało się 264 osoby, z czego 119 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2209, zarejestrowało się 330 osób, wyrejestrowało się 306 osób, z czego 166 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2271, zarejestrowało się 361 osób, wyrejestrowało się 299 osób, z czego 148 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2478, zarejestrowało się 351 osób, wyrejestrowało się 144 osoby, z czego 75 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2020 (od 01.05 do 15.05.2020) - ogółem zarejestrowanych osób było 2617, zarejestrowało się 223 osoby, wyrejestrowały się 84 osoby, z czego 50 osób z tytułu podjęcia pracy;

Realizacja tarczy antykryzysowej w związku z COVID 19 – stan na 15.05.2020 r.


Środki przeznaczone na realizację tarczy antykryzysowej (środki pozyskane z MRPiPS) – 32 973 500 zł, z czego:
- 22 000 000 zł na pożyczki.
- 10 973 500 zł na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – środki te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w związku z tarczą antykryzysową PUP rozpoczął 1 kwietnia 2020 r. Do dnia 15.05.2020 r. wpłynęło do urzędu 4190 wniosków o pomoc, z czego –
- 3605 wniosków dotyczyło pożyczek.
- 375 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
- 210 wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
- 1521 wniosków o pożyczki zostało rozpatrzonych pozytywnie, dla wszystkich 1521 mikroprzedsiębiorców przekazano środki.
- negatywnie rozpatrzono 21 wniosków o udzielenie pożyczki.   
- łącznie wypłacono 7 600 649 zł tytułem pożyczek.
- rozpatrzono pozytywnie 119 wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 930 pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na kwotę 3 088 465,51 zł.
- rozpatrzono pozytywnie 189 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych na kwotę 1 019 980 zł.
- środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych.  

Od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej koncentrujemy cały nasz wysiłek na rozpatrywanie wniosków i podpisywanie umów z pracodawcami. Podejmujemy starania, aby w krótkim czasie oceniać wnioski przy zachowaniu rzetelności oceny. Niestety – duża część złożonych wniosków zawiera błędy formalne uniemożliwiające szybki proces ich rozpatrywania. W celu zapewnienia ciągłości rozpatrywania wniosków pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach realizują zadania związane z obsługą wniosków po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy tj. soboty.
 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >