""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
11 października 2023 r. Samorząd Powiatu Suwalskiego zawarł umowę o wzajemnej współpracy z samorządem rejonu Wyłkowyszki z Litwy. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w zabytkowej Kordegardzie w Dowspudzie. Samorząd Powiatu Suwalskiego reprezentował Zarząd Powiatu: Witold Kowalewski Starosta Suwalski oraz Artur Łuniewski Wicestarosta, rejon Wyłkowyszki reprezentował Mer samorządu Algirdas Neiberka.

Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy sąsiednich samorządów (regionów), która odbywać się będzie na zasadach wzajemności i równych praw, zwracając szczególną uwagę na następujące dziedziny:
• samorządy lokalne i gospodarka;
• kultura i dziedzictwo narodowe;
• turystyka i sport;
• ochrona środowiska;
• oświata.

Podpisane porozumienie podkreśla dotychczasową współpracę między naszymi samorządami.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Umowa o współpracy Powiatu Suwalskiego z samorządem rejonu Wyłkowyszki z Litwy

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Umowa o współpracy Powiatu Suwalskiego z samorządem rejonu Wyłkowyszki z Litwy

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Umowa o współpracy Powiatu Suwalskiego z samorządem rejonu Wyłkowyszki z Litwy

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Umowa o współpracy Powiatu Suwalskiego z samorządem rejonu Wyłkowyszki z Litwy

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >