""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
25 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach podpisane zostały umowy z wykonawcami zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki”. Zadanie obejmuje inwestycje na 7 drogach z terenu powiatu suwalskiego, z których każda stanowi odrębną część zamówienia. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane Powiatowi Suwalskiemu wsparcie wynosi 17 575 000 zł. Łączna wartość podpisanych umów opiewa na kwotę 19 347 152,63 zł. Środki własne Powiatu w tym zamówieniu to 1 772 152, 63 zł. Powiat Suwalski reprezentowali członkowie Zarządu: Witold Kowalewski – Starosta Suwalski i Artur Łuniewski – Wicestarosta.

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Tadeusza Niedźwiedzkiego – Prezesa Zarządu, będzie realizatorem:
•    Części nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1110B Garbas – Szafranki w km 0+000 – 0+790 za cenę ofertową 1 095 337,90 zł brutto
•    Części nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki w km 5+790 – 9+760 za cenę ofertową 4 099 899,00 zł brutto


STRABAG Sp. z o. o. reprezentowana przez Pana Artura Krasowskiego – Dyrektora Oddziału Białystok, będzie realizatorem :
•    Części nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele – Jałowo – Przejma – Dębniak w km 8+347 – 10+305
za cenę ofertową 1 786 322,71 zł brutto
•    Części nr 3 - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły – Węgielnia w km 1+306 – 3+579
za cenę ofertową 2 864 686,31 zł brutto
•    Części nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek w km 1+100 – 2+695
za cenę ofertową 2 159 153,64 zł brutto

EKODROM Sp. z o. o. reprezentowana przez Pana Piotra Nowaka – Prokurenta, będzie realizatorem:
•    Części 5 - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo – Sadłowizna – Konopki w km 0+476 – 2+200
za cenę ofertową 3 659 323,75 zł brutto


Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. reprezentowane przez Pana Arnolda Saładonisa - Prezesa Zarządu będzie realizatorem:
•    Części 7 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny – Stankuny – Wiłkupie – Wiżajny w km 10+060 – 11+980
za cenę ofertową 3 682 429,32 zł brutto

Wszystkie części z zamówienia zostaną zrealizowane do końca listopada 2022 r.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Sp. z o.o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Sp. z o.o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Sp. z o.o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z STRABAG Sp. z o. o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy ze STRABAG Sp. z o. o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy ze STRABAG Sp. z o. o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy ze EKODROM Sp. z o. o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z EKODROM Sp. z o. o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z EKODROM Sp. z o. o.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S. A.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S. A.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S. A.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >