""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

7 listopada 2022 r . odbyło się uroczyste otwarcie ukończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa – Garbas – Mieruniszki".

Przecięcia wstęgi nowo otwieranej inwestycji dokonali tego dnia m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, przedstawiciele Powiatu Suwalskiego - gospodarze uroczystości: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Dziatkowski, Zarząd Powiatu: Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Wicestarosta Artur Łuniewski, członek zarządu Andrzej Chlebus, radny Rady Powiatu Robert Szczęsny oraz wójt gminy Filipów Tomasz Rogowski - współgospodarz. Wśród zaproszonych gości byli również również samorządowcy z terenu powiatu suwalskiego: wójt gminy Raczki Andrzej Szymulewski, wójt gminy Rutka-Tartak Piotr Sinkiewicz, wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Wiżajny Stanisław Jacek Pietrukiewicz, wójt gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz oraz zastępca wójta gminy Szypliszki Marcin Jaśkiewicz. W uroczystości wzięli też udział radni Rady Gminy Filipów na czele z Przewodniczącym Wiesławem Wołosewiczem, a także sołtysi wsi oraz mieszkańcy gminy Filipów.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przy udziale środków własnych Powiatu i Gminy Filipów.

Przebudowę drogi wykonano na odcinku o długości 3,3 km. Wykonawcą inwestycji było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Zakończenie robót planowane było na koniec listopada, jednak sprzyjające warunki pozwoliły wykonawcy zrealizować inwestycję w krótszym czasie. Inwestycja drogowa, znacznie poprawi jakość życia mieszkańców popegeerowskiej wsi Garbas Drugi.

Łączny koszt przebudowy drogi to prawie 4,500 mln zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 1,540 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,5 mln zł. Na przebudowę drogi Gmina Filipów przeznaczyła 1.250 mln zł i taką samą kwotę przeznaczył Powiat.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie drogi.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 58 >