""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

4 listopada 2021 r. we wsi Potopy odbyła się uroczystość otwarcia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170 - 11+170”.

W uroczystości otwarcia inwestycji Zarządowi Powiatu w składzie: Starosta Witold Kowalewski, Wicestarosta Artur Łuniewski oraz członek zarzadu Andrzej Chlebus, towarzyszyli między innymi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Wiesław Pietrołaj radny Rady Powiatu w Suwałkach, wójt gminy Rutka-Tartak Piotr Sinkiewicz, wójt gminy Wiżajny Stanisław Jacek Pietrukiewicz, wójt gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Raczki Andrzej Szymulewski, wójt gminy Fillipów Tomasz Rogowski oraz Grzegorz Boniszewski przewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak wraz radnymi. W uroczystości wzięli też udział sołtysi wsi oraz mieszkańcy gminy Rutka-Tartak.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przy udziale środków Gminy Rutka-Tartak.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B obejmowała m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie podbudowy,
w- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości z 3,5m na 5.5m na obciążenie ruchem KR2,
- umocnienie poboczy drogi.

Długość przebudowanego odcinka:  2,000 km.
Wykonawcą była firma UNIBEP S.A., z którą Powiat Suwalski w 31 maja br. podpisał umowę na łączną wartość zadania – 2 228 493,73 zł.
Dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 105 817,82 zł. Dofinansowanie Gminy Rutka Tartak – 561 337,95 zł.
Środki własne Powiatu Suwalskiego - 561 337,96 zł.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowana droga powiatowa nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowana droga powiatowa nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowana droga powiatowa nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowana droga powiatowa nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowana droga powiatowa nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowana droga powiatowa nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak

Pozostałe Aktualności

< Strona z 53 >