""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat Suwalski finalizuje już działania w ramach rządowego Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nowe komputery wraz z oprogramowaniem trafiają do 91 uczących się dzieci z rodzin zastępczych oraz Domu Dziecka w Pawłówce. Przekazano również kilkadziesiąt drukarek, słuchawek z mikrofonami oraz środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek, maseczek i płynu dezynfekującego.

Jest to ważne wsparcie w procesie edukacji dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii. Wiele rodzin, pomimo wcześniejszych deklaracji udziału w projekcie i zgłaszanych przez nie potrzeb, nie kryje ogromnego zaskoczenia. Okazuje się, że powszechne było wśród nich niedowierzanie, że tego rodzaju wsparcie rodzin jest w ogóle możliwe. Stąd reakcje nieukrywanej radości.

W ramach projektu Powiat Suwalski przekazał rodzinom pomoc o łącznej wartości niemal 310 tysięcy złotych.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >