""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Informacja ogólna PUP na dzień 31.08.2020 r.

1.  Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach na dzień 31.08.2020 r. wyniosła 2480 osób. W sierpniu 2020 r. zarejestrowało się 297 osób.
2. Od początku roku do urzędu wpłynęły 3935 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.
3. Oferty pracy na dzień 31.08.2020 r. – 72 oferty pracy na 189 wolne miejsca pracy.
4. Urząd wznowił swoje ustawowe działania i rozpoczął przyjmowanie:
- wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych;
- wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
- wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (z uwagi na duże zainteresowanie możliwością otrzymania dotacji przez osoby bezrobotne przyjmowanie wniosków zostało wstrzymane);
- wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych;  
- wniosków o zorganizowanie robót publicznych. 

Napływy i odpływy bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku kształtowały się następująco (stany na koniec miesiąca).

- styczeń 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2185, zarejestrowało się 472 osoby, wyrejestrowało się 264 osoby, z czego 119 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2209, zarejestrowało się 330 osób, wyrejestrowało się 306 osób, z czego 166 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2271, zarejestrowało się 361 osób, wyrejestrowało się 299 osób, z czego 148 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2478, zarejestrowało się 351 osób, wyrejestrowało się 144 osoby, z czego 75 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2689, zarejestrowało się 379 osób, wyrejestrowało się 168 osób, z czego 96 osób z tytułu podjęcia pracy;
- czerwiec 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2742, zarejestrowało się 331 osób, wyrejestrowało się 279 osób, z czego 181 osób z tytułu podjęcia pracy;
- lipiec 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2623, zarejestrowało się 305 osób, wyrejestrowało się 424 osoby, z czego 276 osób z tytułu podjęcia pracy;
- sierpień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2480, zarejestrowało się 297 osób, wyrejestrowało się 440 osoby, z czego 222 osób z tytułu podjęcia pracy;

Realizacja tarczy antykryzysowej w związku z COVID 19 – stan na 31.08.2020 r.

1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych.


Ilość wniosków złożonych – 4430;
Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 4274, w tym:
- pozytywnie – 4185;
- negatywnie – 89;
Ilość wniosków pozostających bez rozpatrzenia* – 120;
Procent wykonania  - 99,2;
Kwota pozyskana z MRPiPS – 22 000 000,00 zł;
Kwota wydatkowana – 22 893 242,55 zł.

* Główne powody nierozpatrzenia to - złożone w niewłaściwym urzędzie, składane 2 razy, rezygnacje wnioskodawcy i inne.


Urząd od miesiąca lipca 2020 r. rozpoczął procesy umarzania udzielonych pożyczek. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zgodnie z najnowszymi przepisami - umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd.

2.  Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środki pozyskane na realizację w/w dofinansowań to 19 582 500 zł - środki te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy Ministra.

a) Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.


Ilość wniosków złożonych – 436;
Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 428, w tym:
- pozytywnie – 393;
- negatywnie – 35;
Liczba pracowników objętych dofinansowaniem  – 3076;
Procent wykonania  - 98,2;
Kwota zaangażowana – 9 870 189,62 zł.

b) Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ilość wniosków złożonych – 7;
Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 7, w tym:
- pozytywnie – 5;
- wnioski anulowane – 2;
Liczba pracowników objętych dofinansowaniem  – 21;
Procent wykonania  - 100;
Kwota zaangażowana – 62 263,89 zł.

c) Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Ilość wniosków złożonych – 883;
Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 876, w tym:
- pozytywnie – 743;
- negatywnie – 133;
Procent wykonania  - 99,2;
Kwota zaangażowana – 4 077 240,00 zł.

Środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych.  

WAŻNA INFORMACJA - Pomoc przedsiębiorcom w ramach rządowej tarczy antykryzysowej udzielana jest w sposób ciągły. Zachęcamy pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinasowań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej do składnia wniosków o pomoc. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej urzędu – suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.


Pozostałe Aktualności

 • Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń koronawirusem w powiecie suwalskim i mieście Suwałki
 • 81. rocznica sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską

  81. rocznica sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską

  Dodano dnia: 2020-09-16
  17 września 1939 roku był dniem sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską. Atak ten, niezależnie od jego prymitywnej otoczki propagandowej był aktem agresji i pierwszym krokiem w realizacji postanowień tajnego niemiecko - sowieckiego protokołu z 23 sierpnia 1939 r. nazywanego dziś powszechnie paktem Ribbentrop-Mołotow.


 • II kolejka VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn

  II kolejka VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn

  Dodano dnia: 2020-09-15
  13 września 2020r. na boisku ORLIK w Bakałarzewie odbyła się II kolejka VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn o puchar Starosty Suwalskiego.
  W lidze udział bierze siedem drużyn z terenu powiatu suwalskiego.
 • Zakończono remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły

  Zakończono remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły

  Dodano dnia: 2020-09-11
  11  września 2020 r. dokonano odbioru technicznego wyremontowanego odcinka ww. drogi powiatowej o długości 3,600 km.
 • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

  Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

  Dodano dnia: 2020-09-09
  Powiat Suwalski finalizuje już działania w ramach rządowego Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach - 18 września 2020 r.

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach - 18 września 2020 r.

  Dodano dnia: 2020-09-09
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
 • Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców

  Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców

  Dodano dnia: 2020-09-09
  Zaproszenie na konferencję i szkolenie dla przedsiębiorców nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych organizowanych pod patronatem Wojewody Podlaskiego.
 • Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

  Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

  Dodano dnia: 2020-09-08
  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.
 • Rozpoczęcie VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn

  Rozpoczęcie VIII Powiatowej Ligi LZS w piłce nożnej mężczyzn

  Dodano dnia: 2020-09-08
  6 września 2020r. na boisku ORLIK w Bakałarzewie rozpoczęła się VIII Powiatowa Liga LZS w piłce nożnej mężczyzn o puchar Starosty Suwalskiego.
 • Nowe zasady rekrutacji do służby wojskowej w WKU

  Nowe zasady rekrutacji do służby wojskowej w WKU

  Dodano dnia: 2020-09-07
  Od 1 września br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach  obowiązuje nowy, uproszczony system rekrutacji do służby wojskowej.


 • Odsłonięcie obelisku poświęconego 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej

  Odsłonięcie obelisku poświęconego 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej

  Dodano dnia: 2020-09-04
  3. września 2020 roku na terenie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach miała miejsce uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej.
 • W hołdzie poległym ułanom z 16 Pułku Ułanów 2 września 1920 r.

  W hołdzie poległym ułanom z 16 Pułku Ułanów 2 września 1920 r.

  Dodano dnia: 2020-09-03
  2 września 2020 roku przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz Wicestarosta  Suwalski Artur Łuniewski, złożyli pod pomnikiem w Leszczewku wiązankę kwiatów w hołdzie ułanom z 16 Pułku Ułanów: Wawrzyńcowi Walkowiakowi i Stanisławowi Walotce, poległym pod Sejnami 2 września 1920 roku w obronie niepodległości Rzeczypospolitej.
 • Uroczystości inauguracyjne nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Dowspudzie

  Uroczystości inauguracyjne nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Dowspudzie

  Dodano dnia: 2020-09-03
  Wakacyjny czas dobiegł końca. Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie rozpoczęli 1 września br. nowy rok szkolny 2020/2021, który z pewnością przez wielu był wyczekiwany. Z powodu panującej pandemii koronawirusa będzie to rok ogromnych wyzwań, wytężonej pracy w reżimie sanitarnym a nawet niepewności.
  Uroczystości inauguracyjne nowego roku szkolnego rozpoczęły się Mszą św. w intencji całej społeczności szkolnej. Następnie kontynuowane były na skwerze przy Zespole Szkół.
 • 40 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

  40 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

  Dodano dnia: 2020-09-01
  31 sierpnia 2020 roku w Suwałkach odbyły się uroczyste obchody upamiętnienia podpisania Porozumień Sierpniowych. W tym roku obchodzimy 40 rocznicę tego wydarzenia.
 • 54.Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

  54.Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

  Dodano dnia: 2020-08-31
  Tegoroczny 54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym odbył się w dniach 28-29 sierpnia. Od ponad pół wieku, co roku do miasteczka nad Wisłą zjeżdżają się najwybitniejsi ludowi muzykanci i śpiewacy z całej Polski.
 • 1 września - rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

  1 września - rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

  Dodano dnia: 2020-08-31
  W rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej ogarniamy naszą pamięcią i refleksją to jedno z najstraszliwszych doświadczeń w historii ludzkości.
 • Święto Plonów Powiatu Suwalskiego 2020 r.

  Święto Plonów Powiatu Suwalskiego 2020 r.

  Dodano dnia: 2020-08-28
  Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku nie odbędą się powiatowe dożynki organizowane co roku w Dowspudzie.

 • 100-lecie 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich

  100-lecie 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich

  Dodano dnia: 2020-08-24
  22 sierpnia br. w Suwałkach obchodzone było 100-lecie 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego oraz 101. rocznica wyzwolenia Suwałk. Na Placu Marszałka Piłsudskiego w Suwałkach odbyło się nabożeństwo w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych szwoleżerów oraz bohaterów walk o niepodległość Suwalszczyzny.
 • Obchody 300 lecia Suwałk

  Obchody 300 lecia Suwałk

  Dodano dnia: 2020-08-18
  Z okazji 300 lecia Suwałk 15-16 sierpnia odbyły się dwudniowe uroczystości połączone z Dniami Suwałk.
 • Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Suwałkach

  Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Suwałkach

  Dodano dnia: 2020-08-18
  15 sierpnia w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz z okazji Święta Wojska Polskiego na placu apelowym 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, upamiętnienia tamtych wydarzeń, a także jako wyraz hołdu obrońcom Ojczyzny, żołnierzom, bohaterom którzy poświęcili swoje życie w walkach o niepodległość Polski.
 • Święto Wojska Polskiego

  Święto Wojska Polskiego

  Dodano dnia: 2020-08-14
  15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego. Jest to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r. zwanej też Cudem nad Wisłą.
 • Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

  Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

  Dodano dnia: 2020-08-12
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.
 • Otwarcie lotniska w Suwałkach

  Otwarcie lotniska w Suwałkach

  Dodano dnia: 2020-08-10
  W sobotę, 8 sierpnia 2020 r. otwarto w Suwałkach lotnisko, na którym będą mogły lądować samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki oraz małe samoloty o napędzie tłokowym.
 • Zakończono przebudowę kolejnej drogi powiatowej

  Zakończono przebudowę kolejnej drogi powiatowej

  Dodano dnia: 2020-08-07
  Zakończono prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste.
 • Wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej - informacja PUP na dzień 31.07.2020 r.

  Wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej - informacja PUP na dzień 31.07.2020 r.

  Dodano dnia: 2020-08-03
  Pomoc przedsiębiorcom w ramach rządowej tarczy antykryzysowej udzielana jest w sposób ciągły. Zachęcamy pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej do składnia wniosków o pomoc. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.
 • Zakończono remont kolejnej drogi powiatowej

  Zakończono remont kolejnej drogi powiatowej

  Dodano dnia: 2020-07-31
  31 lipca 2020 r. dokonano odbioru technicznego  drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaboryszki.
 • Otwarcie Posterunku Policji w Słobódce

  Otwarcie Posterunku Policji w Słobódce

  Dodano dnia: 2020-07-31
  30 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej siedziby Posterunku Policji w Słobódce. W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Komendant Miejski Policji w Suwałkach podinspektor Bartosz Lorenc, Wójt gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Sekretarz Gminy Szypliszki dr Roman Waldemar Rynkowski, duchowieństwo, zaproszeni goście oraz przybyli mieszkańcy. Powiat Suwalski reprezentował Witold Kowalewski Starosta Suwalski.
 • Rocznica Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 2020 r.

  Rocznica Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 2020 r.

  Dodano dnia: 2020-07-31
  1 sierpnia 2020 r. mija 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całej Polsce tego dnia o godz. 17.00 zatrzymają się samochody i piesi, odezwą się syreny alarmowe. Wszyscy pomyślmy o dzielnych Powstańcach i dramatycznych 63. dniach powstańczych walk o wolność i Ojczyznę.

 • Informacja dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Suwalskiego

  Informacja dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Suwalskiego

  Dodano dnia: 2020-07-29
  Starostwo Powiatowe w Suwałkach otrzymało informację dotyczącą organizacji konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Konkurs ten skierowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), nieprowadzących działalności gospodarczej.
< Strona z 39 >