""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Starosta suwalski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do 31.01.2021 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 37 345 126,90 zł na następujące formy wparcia:

 

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej:

1) liczba wypłaconych pożyczek: 4229;

2) kwota wypłaconych pożyczek: 21 103 071,95 zł.

 

2. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy:

1) liczba wypłaconych dotacji: 211;

2) kwota wypłaconych dotacji: 1 055 000,00 zł.

 

3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 411;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 3278;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 10 564 144,66 zł.

 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 6;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 21;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 62 850,70 zł.

 

5. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 854;

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 4 560 059,59 zł.

 

Pomoc przedsiębiorcom w ramach rządowej tarczy antykryzysowej udzielana jest w sposób ciągły. Zachęcamy pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej do składnia wniosków o pomoc. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej urzędu – suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.

Napływy i odpływy bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku kształtowały się następująco (stany na koniec miesiąca)

- styczeń 2021 – ogółem zarejestrowanych osób było 2505, zarejestrowały się 294 osoby, wyrejestrowało się 208 osób, z czego 101 osób z tytułu podjęcia pracy. 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 52 >