""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Dzisiaj  mija 100 dni od wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. W związku z tym w marcu bieżącego roku wprowadzono działania osłonowe, które mają chronić miejsca pracy i udzielać pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach od początku funkcjonowania Tarczy antykryzysowej udziela wsparcia przedsiębiorcom dotkniętych kryzysem. Do dnia 22.06.2020 r. 4.838 przedsiębiorców z Suwałk i powiatu suwalskiego otrzymało wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. PUP w Suwałkach wydatkował na ten cel 29.868.373,79 zł, w tym pożyczki dla mikro przedsiębiorców  otrzymało 3.986  wnioskodawców na kwotę 19.915.445 zł. Przedsiębiorcy oprócz pożyczek, mogą skorzystać także z innych form wsparcia, np. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Zainteresowanie przedsiębiorców pomocą jest bardzo duże i wymagało przeorganizowania pracy PUP, by jak największa liczba urzędników mogła rozpatrywać wnioski. Obecnie większość kompletnych wniosków złożonych w suwalskim urzędzie pracy rozpatrywanych jest na bieżąco.

Pomoc przedsiębiorcom udzielana jest w sposób ciągły. Zachęcamy pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinasowań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej do składnia wniosków o pomoc. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie urzędu – suwalki.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.

<https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza>

Pozostałe Aktualności

< Strona z 41 >