""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2024.

8. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024”  za okres 2018 – 2020.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2024”.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2022 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2022 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2022 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >