""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu  w Suwałkach w dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i powitanie gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6.    Informacja Wojewody Podlaskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  na 2021 r.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Zamknięcie obrad.   


                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                    /-/ Marek Dziatkowski
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) obrady sesji Rady Powiatu  w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 47 >