""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 13.00  w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Powiatu  w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Suwałkach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Suwalskiego do partnerskiego projektu pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2024 – 2026 środków finansowych na realizację tego zadania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2024 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2024 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2024 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.

16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

17. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Marek DziatkowskiUprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >