""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dobiegły końca prace dotyczące przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki.

Prace drogowe obejmowały m.in.:
- przebudowę drogi o łącznej długości ok.1 km
- wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego    
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wykonanie chodnika jednostronnego szer. 2,0 m
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu  

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Okres realizacji zadania wynosił 210 dni od dnia podpisania umowy, tj. od 04 maja 2023 r.
Całkowita wartość zadania 2 050 228,96 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiło 1 140 600,00 zł.
Wkład Gminy Bakałarzewo - 454 814,48 zł.
Środki własne Powiatu – 454 814,48 zł.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >