""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
11 września 2020 r. dokonano odbioru technicznego wyremontowanego odcinka ww. drogi powiatowej o długości 3,600 km.

Remont drogi  polegał  na:
- wykonaniu  warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.

Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.

Modernizacja drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  595.168,97 zł. Całkowita wartość remontu drogi to kwota 1.201.984,28 zł.

W kosztach remontu drogi partycypowała Gmina Szypliszki. Remont drogi przeprowadziła firma STRABAG.

https://www.suwalki24.pl/article/show,przejma---becejly-ruszyla-modernizacji-drogi-na-odcinku-dlugosci-36-kilometra

https://www.suwalki24.pl/article/show,gmina-szypliszki-trwa-modernizacja-drogi-becejly--przejma-zdjecia

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >