""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 25 października   2021 r. odbył się odbiór techniczny  ul. Sejneńskiej i ul.  Kalwaryjskiej w Wiżajnach (w ciągu  powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak). Prace remontowe wykonała firma STRABAG Sp. z o.o.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminę Wiżajny.

Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny- Ejszeryszki- Rutka Tartak  obejmował m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,  
- rozbiórka istniejącej podbudowy i wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,                                                                                        
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.

Długość remontowanego odcinka – 1,231 km.
Wartość kosztorysowa projektu – 1 147 424,18 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 904 842,49
Kwota dofinansowania z RFRD – 445 842,49 zł.
Kwota dofinansowania Gminy Wiżajny – 200 000,00 zł.

Wcześniejsza informacja z dnia 2021-06-18 - tutaj.

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Zakończono remont kolejnej drogi - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zakończono remont kolejnej drogi

Pozostałe Aktualności

< Strona z 47 >