""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 24 lipca dokonano odbioru technicznego remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1092B o długości ok.2 km. Prace  obejmowały:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego

Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort jazdy.
Modernizacja  drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 293 716,14 zł. Całkowity koszt prac to kwota 594 920,39 zł. W kosztach remontu uczestniczyła Gmina Przerośl.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 42 >