""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
31 lipca 2020 r. dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaboryszki.

Remont nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1153B o długości 2,530 km obejmował m.in.:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.

Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.

Modernizacja drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu  z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie   371 828,30 zł. Całkowita wartość remontu drogi to kwota 752 023,68 zł.

W kosztach modernizacji drogi uczestniczyła Gmina Suwałki i Gmina Szypliszki.

Wykonawcą w/w prac było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Suwałkach.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 40 >