""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Zarząd Powiatu w Suwałkach odpowiadając pozytywnie na prośbę Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielił szpitalowi pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w wysokości 20 000 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzebę doposażenia oddziałów szpitalnych”.

Przekazane Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach środki publiczne przyczyniły się do zakupu min.: aparatu EKG oraz Holtera EKG na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Zakup sprzętu będzie służył pacjentom przez wiele lat oraz znacznie poprawi jakość świadczonych usług medycznych w naszym regionie.”

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >