""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Powiat Suwalski wraz z partnerami projektu ma przyjemność zaprosić na eventy promocyjno-informacyjne projektu/operacji pt. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Odbędą się one:


1 września 2019 roku (niedziela) podczas Święta Plonów w Dowspudzie:

  • od godz. 10:00 będzie funkcjonowało stoisko informacyjno-promocyjne operacji pod namiotem zewnętrznym Suwalskiej Organizacji Turystycznej;
  • od godz. 13:00 w pobliżu stoiska będą różnorodne atrakcje dla dzieci (ok. 4 godz.), a dla dorosłych i całych rodzin warsztat kulinarny, którego tematem przewodnim będą potrawy z ryb regionalnych oraz degustacja (1 godz.); 

w programie:

  • quiz wiedzy o walorach przyrodniczo-kulturowych i turystycznych Suwalszczyzny (przewidziane drobne nagrody dla każdego uczestnika i nagroda pocieszenia),
  • atrakcje dla dzieci m.in: pokaz dużych baniek mydlanych, karaoke nt. piosenki turystycznej, rybackiej, szantowej, zjeżdżalnia dmuchana, trampolina albo inne urządzenie sprawnościowe, wata cukrowa i popcorn;
  • animacje dla młodszych dzieci nawiązujące do tematu ryb i środowiska wodnego,
  • konkurencje sprawnościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Program Święta Plonów w Dowspudzie w załączeniu: http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/swieto-plonow---dowspuda-2019

6 września 2019 roku (piątek) na terenie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak:

  • od godz. 9:30 film „Wilcza saga nad Wigrami” Wigierskiego Parku Narodowego,
  • 10:00 – 14:00 dla dzieci będą animacje, gry sprawnościowe, quiz z nagrodami – podobnie jak 1 września, a dla dorosłych warsztat kulinarny, którego tematem przewodnim będą potrawy z ryb regionalnych oraz degustacja (1 godz.);
  • od 10:00 stoisko informacyjno-promocyjne operacji;

8 września 2019 roku (niedziela) event turystyczny „Międzynarodowy Dzień Turysty w nadwigierskiej krainie siei”.

Planowany program i zaproszenie w załączeniu. W programie: zwiedzanie z przewodnikiem nowej ścieżki Ośrodka Zarybieniowego i suwalskiego PZW w Gawrych Rudzie, (2-godz.) spotkanie turystyczne w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN na Słupiu, zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży przy tym Ośrodku, spacer ścieżką edukacyjną „Jeziora” z przewodnikiem turystycznym, ognisko przy leśniczówce na Słupiu z konkursem turystycznej wodnej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 05.09.2019, do wyczerpania limitu miejsc.


Cel operacji:

Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez proekologiczne inwestycje poprawiające dostępność do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz do dóbr przyrody i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. 

Cel przyczynia się do aktywizacji społecznej obszaru oraz podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru, a jednocześnie dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w obszarze realizacji inwestycji.

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >