""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Ze smutkiem żegnamy śp. Annę Andruszkiewicz z Wiżajn, jedną z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny.

Chcielibyśmy w kilku słowach wspomnieć tę wybitną postać. Pani Anna od wielu lat zbierała lokalne pieśni i obrzędy, które wykonywała solowo bądź wraz z prowadzoną przez siebie młodzieżą skupioną w zespole wokalnym „Młode Jezioranki” z Wiżajn, którego była założycielką. Pierwszych pieśni nauczyła się od swej mamy i babci oraz okolicznych śpiewaków, następnie sama była animatorką lokalnych tradycji kulturowych. Była muzyczną informatorką podczas badań etnomuzykologicznych prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez Instytut Muzykologii poznańskiego uniwersytetu (prof. Jan Stęszewski i prof. Bogusław Linette). Wiele prac magisterskich dotyczących lokalnej tradycji kulturowej powstało dzięki jej informacjom.

Kilkadziesiąt lokalnych pieśni w jej wykonaniu zostało zarejestrowanych - zarówno podczas festiwali kazimierskich, jak również podczas sesji wyjazdowych na teren Suwalszczyzny. Wiele z nich zostało również udostępnionych na płytach CD Radiowego Centrum Kultury Ludowej w serii „Muzyka źródeł”; jej pieśni znajdują się także na mp3 dołączonej do opublikowanej w 2010 r. monografii prof. Mariana Pokropka „Ludowe tradycje Suwalszczyzny”.

Pani Anna czterokrotnie (w 1991, 2001, 2009 r. i 2016 r.) zostawała laureatką kazimierskiego festiwalu w kategorii śpiewak-solista. W 2001 r. przyznano Śpiewaczce członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2006 roku otrzymała w Kazimierzu Medal Jubileuszowy. W lipcu 2016 r. (podczas Suwalskiego Jarmarku Folkloru) Zarząd Powiatu Suwalskiego wręczył Annie Andruszkiewicz honorowy medal im hrabiego Ludwika Michała Paca. W 2019 r. w warszawskim Zamku Królewskim Minister Kultury, Wicepremier prof. Piotr Gliński  uroczyście wręczył śp. Ani Andruszkiewicz Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” twórcom ludowym. Ta najważniejsza nagroda w Polsce przyznawana jest za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność, wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.

Anna Andruszkiewicz zmarła 28 czerwca 2021 r. Miała 98 lat.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za jej trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej, wieloletnią promocję Powiatu Suwalskiego, za wkład w krzewienie rodzimych tradycji oraz ochronę autentycznych wartości kultury regionalnej.

Łącząc się w żałobie i smutku składamy kondolencje oraz najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim śp. Annie Andruszkiewicz.
W uroczystościach pogrzebowych będzie uczestniczyła delegacja Starostwa Powiatowego w Suwałkach ze Starostą Suwalskim Witoldem Kowalewskim na czele.

Witold Kowalewski
Starosta Suwalski
wraz z Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

śp. Anna Andruszkiewicz z Wiżajn

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >