""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta Suwalski informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na terytorium RP, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu suwalskiego urząd od piątku 16 października pracować będzie w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa będzie możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Wykaz telefonów do pobrania tutaj: http://www.powiatsuwalski.home.pl/pir/spis-telefonow.htm 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach załatwiane  są wszystkie sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, transportu i praw jazdy. Wnioski wraz z załączonymi oryginałami dokumentów można przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź pośrednictwem platformy e-PUAP.
Wnioski do pobrania: http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-komunikacji

WYKAZ TELEFONÓW

REJESTRACJA POJAZDÓW: 87 565 92 40, 87 565 92 41, 87 565 92 42

PRAWO JAZDY: 87 565 92 42

 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Wnioski o pozwolenie na budowę, zgłoszenia oraz pozostałe pisma rozpatrywane są na bieżąco. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie. Wnioski do wydziału można przesłać korespondencyjnie pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera, poprzez ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

Wnioski do pobrania i wydrukowania pobrać z:
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-architektury-i-budownictwa
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym inwestor może odebrać swoją dokumentację lub pobrać do uzupełnienia.


WYKAZ TELEFONÓW

87 565-92-30 - pokój nr 13 (Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki)
87 565-92-33 - pokój nr 14 (Suwałki)
87 565-92-34 - pokój nr 15 (Przerośl, Wiżajny, Rutka - Tartak, Szypliszki)
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA

Wydział na bieżąco realizuje swoje zadania. Składanie wniosków, podań, załączników i dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty oraz przez  skrzynkę przy siedzibie starostwa. W przypadku spraw indywidualnych lub skomplikowanych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadkach koniecznych - kontakt z klientami odbywa się drogą mailową lub telefonicznie, o ile podany został numer telefonu lub adres e-mail.
Wnioski do pobrania i wydrukowania pobrać z:
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-lesnictwa

WYKAZ TELEFONÓW
87 565 92 92 - łowiectwo, ochrona środowiska
87 565 92 91 - rekultywacja, zaświadczenia w sprawach lasów,
87 565 92 94 - geologia, karty wędkarskie, rejestracja łodzi,
87 565 92 93 - lasy, wycinka drzew - pokój nr 104
 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydział normalnie realizuje wnioski i zlecenia. Obsługa interesantów w większości przypadków odbywa się drogą elektroniczną. W sporadycznych przypadkach sposób dostarczenia wniosku lub odbioru dokumentacji jest ustalany indywidulanie.
WYKAZ TELEFONÓW
87 565 92 27 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 28
87 565 92 24 - Ewidencja gruntów - pokój nr 29
87 565 92 25 - Ewidencja gruntów - pokój nr 29
87 565 92 26 - przeprowadzanie narad koordynacyjnych, aktualizacja baz BDOT500, GESUT - pokój nr 28
87 565 92 28 – sprawy związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Suwalskiego - pokój nr 25
87 565 92 23 – sprawy związane z klasyfikacją gruntów, wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - pokój nr 21

Pliki, wnioski do pobrania:
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-geodezji-katastru-gospodarki-nieruchomosciami

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
W sprawie porad prawnych w  zakresie  spraw  konsumenckich można kontaktować się telefonicznie tel. 87 565 92 77 oraz  e-mailem: prk@powiat.suwalski.pl.
Wnioski i inne załączone dokumenty można składać w formie pisemnej:
a)   za pośrednictwem operatora pocztowego,
b) on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP:/powiatsuwalski/SkrytkaESP.
 
W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia załatwienia sprawy proszę o podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail przy każdym składanym wniosku.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 42 >