""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Chyba dotychczas nie docenialiśmy tego, co było nam dane przez ostatnie lata. Byliśmy bezpieczni, żyło się nam coraz lepiej, korzystaliśmy z rozwoju gospodarczego i dóbr cywilizacji, budowaliśmy dobrą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. I nagle, w krótkim czasie, pojawiły się problemy, a nawet nieszczęścia, niczym plagi egipskie. Najpierw pandemia koronawirusa, potem wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej, inflacja i dotkliwy wzrost cen, a teraz agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym nasze polskie problemy.

Robimy, co można, aby temu wszystkiemu zaradzić. Wszyscy – rząd i całe społeczeństwo, samorządy, instytucje, organizacje społeczne i poszczególni obywatele.

Pomagamy uchodźcom wojennym z Ukrainy, otworzyliśmy przed nimi nasz Kraj, nasze domy i nasze serca. Jesteśmy im wdzięczni, bo oni walczą za wolność swoją i naszą, walczą o niepodległość Ukrainy, ale i o to, aby nie było wojny w Europie. Obawiamy się o nasze bezpieczeństwo, a dobrze wiemy z nie tak dawnej historii, co oznacza sowiecka czy rosyjska obecność na terytorium Rzeczypospolitej. Pomoc rzeszy uchodźców wymaga wielkiego wysiłku. Trzeba zorganizować im godne warunki pobytu w Polsce, zakwaterowanie, ochronę zdrowia, dostęp do rynku pracy, naukę w szkołach i opiekę socjalną. Polskie państwo i społeczeństwo udziela pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Polska daje wzór postawy Europie i światu. Doceniają to inne państwa i najważniejsi przywódcy, którzy składają wizyty w Polsce, tak jak ostatnio przywódca wolnego świata prezydent USA Joe Biden. W pilnym trybie uchwaliliśmy w Sejmie specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która daje podstawy prawne do skoordynowanych i kompleksowych działań instytucji państwa polskiego w stosunku do szukających u nas schronienia, uciekających przed wojną Ukraińców. Wszyscy niosący im pomoc zasługują na szacunek i wdzięczność.

Wojsko i służby mundurowe chronią polską granicę z Białorusią przed napływem sprowadzonych celowo przez reżim Aleksandra Łukaszenki do wojny hybrydowej z Polską nielegalnych imigrantów. Trwają intensywne prace przy budowie zapory granicznej, która ma ułatwić ochronę naszej granicy, zapewnić bezpieczeństwo i integralność terytorium Rzeczypospolitej. Agresja Rosji na Ukrainę na nowo uświadomiła wszystkim, że polska armia musi być liczniejsza i dobrze wyposażona. Stwarza na to szansę świeżo uchwalona ustawa o obronie Ojczyzny.

Zniesiona już została większość obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa. Kolejne tarcze antykryzysowe – antycovidowe, antyinflacyjna i antyputinowska – wspierają przedsiębiorców i obywateli wobec trudności gospodarczych, finansowych i społecznych.

Uchwaliliśmy w Sejmie ustawę, która, obok sankcji unijnych, pozwoli na zablokowanie działalności gospodarczej w Polsce służącej wsparciu finansowemu Rosji w jej agresji na Ukrainę oraz wzmocni ochronę polskiego bezpieczeństwa narodowego. Mimo wszystkich kłopotów i zagrożeń staramy się jak najszybciej wrócić do pełnej normalności i żyć tak jak przedtem.

Zbliżające się Święta Wielkanocy wzmacniają te nasze ludzkie pragnienia. Życzę, aby przyniosły one odrodzenie wartości, na których powinien opierać się nasz świat – pokoju, humanizmu, wzajemnego poszanowania ludzi i narodów, bezpieczeństwa, żeby człowiek nie był drugiemu człowiekowi wilkiem, a przyjacielem – w relacjach między państwami, we wspólnotach lokalnych, w rodzinach i pomiędzy ludźmi, wszak dzielimy ze sobą ten sam człowieczy los. Tego nam wszystkim szczególnie dzisiaj potrzeba. Niech nikt nie niszczy agresją i złością piękna świata, który dał nam Bóg.

Życzę radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał śmierć błogosławi nam w naszych zmaganiach ze złem.

Wielkanoc 2022 roku
Z wielkanocnymi życzeniami i pozdrowieniami
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >